dijital veri analizi

Dijital veri analizinin işletmeler için önemi nedir?

Paylaş:
Okuma süresi 2 dakika

 

Günümüzde tüketiciler, hangi sektörde olursa olsun işletmelerden jenerik (genel) bir yaklaşım yerine kişiselleştirilmiş bir yaklaşım beklemektedir. Bir başka ifadeyle, tüketiciler kendilerini özel hissetmeyi istemekte ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamayı talep etmektedirler. Bu kişiselleştirilmiş deneyimin tüketicilere sunulması için de, tüketicilere ait verilerin toplanması büyük önem taşımaktadır. Veriye dayalı pazarlama faaliyetleri, işletmeden işletmeye (B2B) iş modeline sahip firmalar için satışların sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip iken, işletmeden tüketiciye (B2C) iş modeline sahip firmalar için de mevcut müşterilerin elde tutulması için önem taşımaktadır
Dijital veri analizi araçlarıyla elde edilen veriler, işletmelere pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi açısından şu faydaları sağlamaktadır :
– Dijital veri analizi, her bir pazarlama taktiğinin performansı hakkında detaylı bilgi verir. Örneğin; bloglar aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerinin geri dönüşünün yeterli olup olmadığı ya da işletmenin taktik değiştirerek e-posta pazarlamasına geçip geçmemesine yönelik kararlara yönelik sorular, dijital pazarlama analiz araçlarının sağladığı veriler yardımıyla kolayca cevaplanabilir.
– Dijital veri analizi, belirli bir pazarlama girişiminin gerçek yatırım getirisinin (Return on Investment – ROI) ne olduğunun belirlenmesine yardımcı olur.
– Dijital veri analizi, pazarlama faaliyetlerinin işletmeyi hedeflerine hangi oranda yaklaştırdığının ve bu hedeflere ulaşmada nasıl yardımcı olduğunun anlaşılmasını sağlar.

McGaw (2019) ise dijital veri analizinin pazarlama faaliyetleri açısından önemini üç başlık altında toplamıştır.
1. Müşterilerin Anlaşılması: Dijital veriler hedef kitlenin anlaşılmasının temelini oluşturmaktadır. Hedef kitlenin tüketim davranışlarına ve demografik özelliklerine ilişkin veriler ürün ya da hizmet satın alma aşamasında nasıl davranış göstereceklerini anlamada işletmelere yardımcı olmaktadır. Özellikle demografik veriler (yaş, lokasyon, eğitim durumu gibi) işletme tarafından hedef kitlenin adeta fotoğrafının çekilmesini sağlar.
2. Veriye Dayalı Öngörüler: İşletmeler dijital verileri analiz ederek tüketici trendlerini görebilir ve daha kapsamlı verilere dayanan kararlar alabilir. Ayrıca, dijital veri analizi pazarlama faaliyetlerinin zamanlaması konusunda da yardımcı olur. Hangi ürüne hangi zamanlarda talebin arttığının anlaşılmasını sağlar. Bunlara ek olarak, dijital veri analizi pazardaki gelecek trendlerin öngörülmesini sağlar. Bu veriler ışığında, işletme hızlıca trendlere adapte olabilir ve dijital pazarlama faaliyetlerini de bu yöne kaydırabilir.
3. Sonuçların Optimize Edilmesi: Dijital veri analizinin sağladığı bilgiler sonucunda işletme tüketicileri daha iyi anlar ve pazarlama tekniklerini tüketicilere göre geliştirir. Bu geliştirme pazarlama mesajına, kanalına ya da sıklığına yönelik olabilir. Örneğin, elde edilen veriler pazarlama faaliyetlerinin, sosyal medya ya da e-posta yolu kullanıldığında daha etkin olabileceğini söyleyebilir. İşletme de bu veri ışığında, daha yüksek geri dönüşüm aldığı kanala yatırım yapma kararı alabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir