Makro pazarlama nedir?

Paylaş:
Okuma süresi < 1 dakika

Makro pazarlama,  pazarlama stratejileri, hedefleri ve amaçlarının ekonomi ve toplum üzerindeki etkileri olarak tanımlanabilir.  Makro pazarlama kavramı ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinin ürün ya da hizmete yönelik talebi nasıl etkilediğini açıklama getirmeye çalışır. Günümüzde firmalar medyayı kullanarak tüketicilere ulaşmaya çalışmaktadır. Bu medya kullanımı pazarlamanın tüketicilerin günlük hayatının bir parçası olmasına neden olmuştur.

Pazarlama tüketicilerin hangi ürünü nasıl satın aldığını incelemektedir. Bu durum firmalar ile bireylerin nasıl etkileşime girdiğini ve hatta bireylerin de kendi aralarında nasıl etkileşime girdiğini incelemektedir. Buradan hareketle, pazarlamanın tüm çevreyi ve toplumun tamamını etkileyen bir kavram olduğu söylenebilir.

Makro pazarlama bir toplumun değerlerine dayanmaktadır. Bu sebeple, firmanın geliştirdiği ürün ve tüm pazarlama faaliyetlerinin bu değerlerle uyumlu olması gerekmektedir. Makro pazarlama toplumdaki bireylerin yenilikleri nasıl kabul ettiğini ve yaşamlarına adapte etme süreçlerini de inceler. Makro pazarlama kavramı ilk olarak 1962 yılında Robert Bartels tarafından kullanılmıştır. Bartels pazarlamanın geleceğini ve pazarlama alanında gerçekleşmesi muhtemel inovasyonları incelediği çalışmasında bu kavramdan bahsetmiştir.

Makro pazarlama isim benzerliği olması sebebiyle sıkça mikro pazarlama kavramı ile karıştırılmaktadır. Ancak, makro pazarlama toplumun tamamına yönelik bir faaliyet iken mikro pazarlama toplumun çeşitli kriterlere göre tanımlanmış spesifik bir küçük grubuna yönelik faaliyetler bütünüdür. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kapsam olarak bu kavramların birbirlerine zıt olduğu görülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir