sürdürülebilir pazarlama

Sürdürülebilir Pazarlama nedir?

Paylaş:
Okuma süresi 2 dakika

Sürdürebilirlik kavramı en basit ifadeyle dünya kaynaklarını gelecek nesilleri düşünerek verimli bir şekilde kullanma olarak tanımlanabilir.  1980’lı yıllardan itibaren tartışılmaya başlayan sürdürülebilirlik, küresel ısınma ve kuraklık gibi global sorunların artmasıyla son yıllarda önemini arttırmıştır. Kapitalizmin yaygınlaşması, nüfus ve tüketimin artmasıyla bireylerin dünya kaynaklarını kullanma yoğunluğu artmıştır. Bu durum gelecek nesillerin sahip olacağı kaynakları tehlikeye düşürmekte ve bireyin daha bilinçli tüketim yapmasına neden olmaktadır.

Sürdürülebilir tüketim, bireyin tüketimi azaltması, doğayı koruyan ve geri dönüşebilir ürünler kullanmasını ve tüketilen ürünü yeniden kullanmayı teşvik eder.  Sürdürülebilir tüketim anlayışı toplumun çevreye saygılı olmaya karşı organize bir şekilde davranması gerektiğini savunur. Sürdürülebilir tüketim ayrıca, yerel ürünleri kullanma oranının artması gerektiğini savunmaktadır.

Bir şirketin sürdürülebilir pazarlama anlayışını benimsemesi, şirketin kurumsal sosyal sorumluluk kültürü ile doğrudan ilişkilidir. Sürdürülebilir pazarlama tüketici kitleleri, sosyal paydaşlar ve doğal çevre unsurları ile sürdürülebilir ilişkiler geliştirme ve bu ilişkinin sürekliliğini sağlama şeklinde ifade edilebilir. Sürdürülebilir pazarlamada tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ve işletme hedeflerine ulaşmanın yanı sıra doğal çevre unsurlarıyla uyumlu ürün geliştirme, planlama, tutundurma ve dağıtma etkinlikleri de yer almaktadır. Bu anlayışa göre işletmenin pazarlama faaliyetleri çevreye zarar verecek atıklar ve kaynakların israfına neden olmamalıdır.

Sürdürülebilir pazarlama tüketici odaklıdır ve doğal çevrenin korunmasına duyarlıdır.

Sürdürülebilir pazarlama anlayışının ortaya çıkmasındaki bir diğer etken tüketicilerin yeryüzü kaynaklarının korunması noktasında günden güne bilinçli hale gelmesidir. Bu bilinçli tüketici topluluğu sahip oldukları tüketim davranışlarıyla şirketlerin de sürdürülebilirlik ekseninde dönüşmesini sağlamaktadır. Sürdürülebilir pazarlama kavramı; çevreye ve topluma yönelik duyarlılığı sebebiyle yeşil pazarlama, eleştirel pazarlama ve sosyal pazarlama kavramlarıyla benzer yönlere sahiptir.

Sürdürülebilir pazarlama anlayışını benimsemiş işletmeler tüketicilerin gözünde prestijlerini arttırmaktadır. İşletmeler bu anlayışla sadece maliyet odaklı olmadıklarını ve tüketicilerin farklı hassasiyetlerini göz önünde bulundurduklarına yönelik bir imaj oluşturur. Bu durumun işletmenin rekabet avantajı sağlamasına katkı koyacağı söylenebilir.

Sürdürülebilir pazarlama faaliyetlerine ekolojik paketli ürünler, çevreyi korumaya duyarlı reklamlar, tüketimde sadeleşmeyi vurgulayan etkinlikler, organik ürün geliştirme vb. faaliyetler örnek gösterilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir