Marka denkliği nedir?

Paylaş:
Okuma süresi < 1 dakika

Marka denkliği 1980’li yıllardan itibaren pazarlama otoriteleri tarafından sıkça dile getirilen bir kavramdır. marka denkliği tüketicilerin markaya dair bilgilerinin pazarlanan markaya yönelik farklı tepkiler geliştirmesi olarak ifade edilmiştir. Marka denkliğinin alt boyutları, algılanan kalite, marka bağlılığı, marka çağrışımları ve marka bilinirliğidir.

Marka denkliği markanın ayırt edilebilirlik düzeyini arttırmaktadır. Bu durum, tüketici nezninde markanın daha fazla tercih edilmesine olanak sağlar. Marka denkliği markaya olan güvenin arttırarak, markanın ürün ve hizmetlerinin kaliteli olarak algılanmasına da katkı koymaktadır. Günümüzde artan rekabet ortamında güçlü marka denkliğini sağlayabilen markalar rekabet avantajını ellerinde bulundururlar.  Marka denkliği, tüketicinin gözünde markanın nasıl bir izlenime sahip olduğu ile ilişkilidir. Marka denkliği tüketici satın alma niyeti üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir. Marka denkliği marka ile tüketici arasında bağı güçlendirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir